Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
ประกาศ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
# ชื่องานวิจัย ผู้เขียน วันที่
1 การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย 29/04/65
2 รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจำในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย 30/04/65
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ปฏิทินวิชาการ

**ปฏิทินวิชาการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตวามเหมาะสมตามสภาพการของทางโรงเรียน**

วีดีโอแนะนำโรงเรียน