Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
ประกาศ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
# ชื่องานวิจัย ผู้เขียน วันที่
1 การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย 29/04/65
2 รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจำในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย 30/04/65
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

PCSHSCR NEWS
Slideshow Images
อ่านข่าวเพิ่มเติม
วีดีโอแนะนำโรงเรียน