กิจกรรม

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อในระดับภาค ได้แก่ เด็กหญิงปภาพินท์ อินเปล่ง ม.3/2 เด็กหญิงพลอยลดา คำคณา ม.3/1 และเด็กหญิงลภัสรดา แก้วประสงค์