ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่18 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่องสารสกัดหยาบจากใบรางจืดโดยวิธีการสังเคราะห์เคมีสีเขียวที่เป็นตัวรีดิวซ์ในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งเชื่อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนบนพื้นผิวสัมผัส ในโครงการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่18 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2565 ได้แก่

  1. นายอัมรินทร์ เสนา ม.6/1
  2. นางสาวธิดาพร กิติ ม.6/3
  3. นางสาวนิภาพร จิตต์ปรารภ ม.6/3

ซึ่งได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ โดยมีครูธีรพัฒน์ ขันใจ เป็นครูที่ปรึกษา