กิจกรรม

ต้นแบบจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งเป็นต้นแบบจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมแคแสด