ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอฯ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬากรณราชวิทยาลัยเชียงราย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ยวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปี๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖ถ ณ หอประชุมแคแสดโรงเรียนวิทยาศาสตรจูฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย