ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัยเชียงราย จัดการประชุคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1 ประจำปี 2563 ในวันที่3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมี นาวาอากาศเอกดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในที่ประชุม