กิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยลัย เชียงรายนำเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ไปถวายแด่พระภิกษุสฆ์ที่วัดคีรีชัย (วัดดอยสะเก็น) และวัดป่ายางมน เนื่องในวันเข้าพรรษา