กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีถวายพระพร ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมแคแสด โดยมีรองผู้อำนวยการกนกพร วงศ์ชาลีกุล เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา