ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมแคแสด โดยมีรองผู้อำนวยการจีรศักด์ จันต๊ะ เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และประธานในพิธีได้มอบมอบเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่นและลูกผู้มีความกตัญญู ประจำปี 2563