กิจกรรม

กิจกรรมใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวิทยาตาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัยเซียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยถือเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู และคณะครู

ตัวแทนได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย