กิจกรรม

พิธีรับพระราชทาน เข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีรับพระราชทาน เข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมแคแสด โดยผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอันทรงเกียรติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง อันแสดงถึงการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อย่างแท้จริง