ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Video Contest

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Video Contest จัดโดยสถาบัน The center of international exchange in NIT Toyota College ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือของ จ.ภ.เชียงราย กับ Toyota KOSEN ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ Mr. Miyamoto Kotaro และ น.ส.วนิดา ละมุนกิจ (ได้รับตั๋วเดินทาง ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น)

ชนะเลิศอันดับที่ 2 Mr.Suzuki Hironobu และ น.ส. ประภาพิณ บุญเปล่ง

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม Mr.Takezawa Ryo Dao

และ The special award ทีม Mr. Yamamoto Mayu และ น.ส.ชนิกานต์ ขัตติ

 

ชนะเลิศอันดับที่ 1

 

ชนะเลิศอันดับ 2