ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายผู้ปกครองสนับสนุนขนมและไอศครีมให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิทอยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ให้การสนับสนุนขนมและไอศครีมให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวันที่ 29-30 ธ.ค. 2563