กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง