ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้า ของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เนื่องในโอกาสวันขึ้นใหม่ พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้า ของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 ในวันที่ 4 มกราคุม 2564