ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นของนักเรียนในโครงการห้องนอนสะอาด

รองฯกนกพร วงศ์ชาลีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นของนักเรียนในโครงการห้องนอนสะอาด และนักเรียนในโครงการพี่ยอดดี น้องยอดเด่น เพื่อนยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ บริเวณเวทีเกียรติยศ