ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การสร้างอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การสร้างอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ผ่านระบบ Online (Zoom) ณ ห้องจุฬาภรณ์ 4