ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงาน TJ-SSF 2020 Thailand-Japan Student Science Fair 2020 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ด้วยระบบออนไลน์

รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูผู้สอน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน TJ-SSF 2020 Thailand-Japan Student Science Fair 2020 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ด้วยระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย