ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ดร.สุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 3 รวมทั้งเยี่ยมชมอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านศิลปะของนักเรียน