ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและจัดทำแผนฉบับย่อผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์

ครูและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและจัดทำแผนฉบับย่อ  ในระหว่าง  วันที่ 19 – 20 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยประชุมผ่านทางออนไลน์