ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สำนักงาน โดยมี ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นประธานในการประกอบพิธีถวาย พานพุ่มเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมีคณะผู้บริหารและ คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้