ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีการจัดการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และตามศูนย์สอบต่างๆในเขตพื้นที่บริการภาคเหนือ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์จากทั่วประเทศ