กิจกรรม

กิจกรรม Kick - Off การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid -19

บรรยากาศ Kick - Off การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid -19 ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ณ โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม" วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลัง และครูประจำหอพัก กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและหอพัก ร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ห่วงใยสุขภาพและสวัสดิภาพของนักเรียนในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย