ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรินลดา บรรพจน์พิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน (ASIA-KAKEHASHI PROJECT 2022)เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2565 ถึงมีนาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการเยาวชนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ