กิจกรรม

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย