กิจกรรม

กิจกรรม "รู้ทัน สาธารณภัยในโรงเรียน"

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรม ในโครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน ในหัวข้อ "รู้ทัน สาธารณภัยในโรงเรียน" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม โดยมี นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยในโรงเรียน และซักซ้อมแผนเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนในกรณีต่างๆ ที่เป็นสาระภัยในโรงเรียน

สามารถดูรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

คลิกที่นี้เพื่อดูรูปกิจกรรม "รู้ทัน สาธารณภัยในโรงเรียน"