ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนบ้านโละป่าตุ้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโละป่าตุ้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 3 ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียน