กิจกรรม

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อในระดับภาค