ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน​ 2564 ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ และคณะ ได้ตรวจ​เยี่ยม​การเปิดเรียน​อย่าง​ปลอดภัย​ด้วยการเรียนรู้​อย่างมีคุณภาพ​ ณ โรงเรียน​วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ เชียงราย โดยมีศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสัมมนาทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIES) โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผลงานอนุสิทธิบัตรของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาความรู้​ให้เป็นอาชีพโดยใช้ Coding และ STI ควบคู่กัน รวมทั้งขอให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกแห่ง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อผลักดันให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมกันต่อไป