ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย