กิจกรรม

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย