กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มอบหมายให้ผู้กำกับลูกเสือได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 30 นาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย